Otázky o pravdách viery

O Kristovi Kráľovi

Encyklika ctihodného pápeža Pia XI. Quas Primas (1925)

"Nebude žiadnej nádeje na trvalý mier medzi národmi, kým každý jeden jednotlivec i celé štáty budú odmietať poddať sa panstvu nášho Spasiteľa."

Čo je špecifické, hodnotné a krásne v Katolíckej Cirkvi?

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

V kontexte 21. storočia, keď kresťania znova prežívajú ťažké časy, sa chceme v predkladanej štúdii zamyslieť nad veľkou hodnotou nadprirodzenej viery a tiež poukázať na to, čo je v katolíckej cirkvi krásne.

Eucharistia - srdce Kristovej Cirkvi

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Eucharistia je vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameň, z ktorého vyviera všetka jej sila.

O pravej úcte k Panne Márii

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: O pravej úcte k Panne Márii (Úvod)

Ježiš Kristus prišiel na svet prostredníctvom presvätej Panny Márie a tak isto jej prostredníctvom musí kraľovať vo svete. Mária zostala počas svojho života veľmi utiahnutá. Preto je Duchom Svätým a Cirkvou nazývaná Alma Mater – „ukrytá a tajomná Matka. Jej pokora bola taká veľká, že nemala za pozemského života silnejšiu a trvalejšiu túžbu než zostať skrytou sama sebe a ostatným stvoreniam a byť známou iba Bohu.