• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

"Ostrihom, kardinál Rudnay" - vlastivedný výlet

Odchod autobusom o 8.00 hod. spred hotela Park inn (bývalý Danube).
Predpokladaný návrat do Bratislavy o 20.00 hod.
Spoločný program: sv. omša, prehliadka katedrály, položenie venca k hrobu kardinála Rudnaya
Individuálny program: hradné múzeum, klenotnica, obed.
Cestou naspäť prehliadka pamätnej izby Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Cena: 17 Eur/osoba
Spôsob platby bankovým prevodom na číslo účtu: SK89 8330 0000 0022 0120 3292
do poznámky napísať meno pútnika kvôli identifikácii platby
alebo osobne v rámci interného stretnutia SK
V cene zahrnuté: doprava, prehliadka katedrály a hrobky, príspevok na veniec
Svoj záujem a počet osôb nahláste, prosím na: info@slovenskikatolici.sk
kontaktná osoba: pani Zuzana Jurkemiková 0907 622 928