Významné udalosti

03.09.2023

5. júl - Sv. Cyril a Metod,  spolupatróni Európy

Doc. PhDr. Ivan Mrva, PhD.


Iba málo historických osobností požíva na Slovensku i v celom slovanskom svete takú úctu ako práve solúnski bratia. 

03.09.2023

12. september 1683 - Sviatok Mena Panny Márie

Mgr. Miroslav Vetrík


Keď sa pápež Inocent XI. dozvedel, za akých okolností bola oslobodená Viedeň, že kresťanskí vojaci bojovali s prišitými posvätenými medailónikmi Panny Márie a so zástavami s nápismi Mária, vyhlásil 12. september pre celú katolícku cirkev ako sviatok Mena Panny Márie.

03.09.2023

29. august 1944 - SNP

Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga


Udalosť vyznamenania nemeckých vojakov v Banskej Bystrici v októbri 1944 prezidentom Dr. J. Tisom  je jednou z najčastejšie spomínaných a žiaľ aj zneužívaných v súvislosti s jeho osobou. Fotografia prezidenta, ako pripína vyznamenania nemeckým vojakom sa stala priam „kultovou“ pre simplexnú komunistickú propagandu pred rokom 1989, ktorá má v dnešnej dobe zjavne svojich ideologických pokračovateľov. Samozrejme zamlčiavajú kontext a okolnosti, ktoré sprevádzali túto udalosť. Pokúsim sa priblížiť svedectvá súčasníkov prezidenta SR Dr. J. Tisa o tejto udalosti.