Štátnosť

03.09.2023

Národná identita - základ štátotvornosti

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Európska, slovanská i slovenská identita je v súčasnosti dosť problematická. Ak sme v nedávnej minulosti ešte považovali Európu za kresťanský kontinent, bola identita európskych národov hodnotovo ľahšie definovateľná. Súčasná európska identita je slabá a do Európy prichádzajú z islamských krajín migranti s veľmi silnou nábožensko-hodnotovou a kultúrnou identitou.

03.09.2023

Nalomená trstina slovensko-maďarských vzťahov

Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga

 

Maďarskí šovinisti v Dunajskej Strede pravidelne provokujú vyvesením maďarskej vlajky na pol žrde na betónovom podstavci, ktorý pripomína Slovákom udalosti Viedenskej arbitráže. Nezákonný spôsob používania maďarskej vlajky v Dunajskej Strede vážne poškodzuje vzájomné slovensko-maďarské vzťahy.