• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Aktivity a stanoviská

Bratislava - mariánske mesto II: Matka Dobrej rady

Srdečne Vás pozývame na cyklus vlastivedných pútí "Bratislava - mariánske mesto"

II. zastavenie: Milostivý obraz Matky dobrej rady

Blumentál - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
26. apríl 2023 o 17:30 hod.

Bratislava - mariánske mesto I: Sedembolestná Panna Mária

Srdečne Vás pozývame na cyklus vlastivedných pútí.
I. zastavenie: Dóm sv. Martina - milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie
31. marec 2023 o 16.30 hod.

 

Výzva pre poslancov NR SR – na zamietnutie návrhu zákona na nový pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov.

Reagujeme na predložený návh zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch do NR SR, ktorý považujeme za neprijateľný. Rokovanie parlamentu začína zajtra 14. marca 2023.

Výzva nepodporiť možnosť presunu slovenských bojových lietadiel na Ukrajinu

Odvolaná vláda bez ústavnej kompetencie nás vystavuje eskalácii vojnového konfliktu: hľadá spôsoby, ako dostať naše stíhačky na Ukrajinu.

Výzva na referendum

Potrebujeme čo najskôr ukončiť deštrukciu nášho štátu.
Riešenie je: všetci na REFERENDUM!

Protest proti maďarskej politizácii sakrálneho priestoru katolíckeho kostola v Nových Zámkoch

 

Reakcia na politizáciu sakrálneho priestoru v katolíckom kostole v Nových Zámkoch v súvislosti s témou Benešových dekrétov. Bola tu odhalená tabuľa, zodpovedajúca Budapeštianskemu tendenčnému pohľadu na dejiny. Kostol nie je miesto výberovej manipulácie s ľudským utrpením. Slováci by podobne vedeli zaplniť kostoly pamätnými tabulami na utrpenie spôsobené z maďarskej strany. Ale toto snáď nechceme. Duch Krista nás vedie k inému postoju.

Reakcia na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Považujeme za morálnu povinnosť reagovať na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v súvislosti s interným obežníkom, ktorý napísal kňazom svojej arcidiecézy, za ktorú je ako pastier Kristovej Cirkvi zodpovedný pred Bohom.

Ignorovanie tradičnej rodiny

Pani prezidentke a pánovi premiérovi sme poslali list, v ktorom kritizujeme ich ignorovanie aktivity HRDÍ NA RODINU na podporu tradičnej rodiny, ktorá sa konala v Bratislave 23. júla 2022. Tradičná rodina si nezaslúži podporu?

Reakcia na intoleranciu a útoky progresívnych liberálov na festivale Pohoda

Vyjadrenie nespokojnosti nad rozpínavosťou tzv. progresívnych liberálov, ktorí na festivale Pohoda slovne a nekultivovaným spôsobom atakovali pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy.

Modlitba sv.ruženca každý štvrtok o 17:00

Modlitba sv. ruženca „ZA ŽIVOT a ZA POKOJ“ na Rybnom nám. pred Trojičným stĺpom v Bratislave.

Výhrada voči zneužívaniu biblického symbolu dúhy

Je zákonné vyvesovať dúhové zástavy (symbol menšinovej komunity LGBTI) na budovy štátnych inštitúcií?

Modlitba sv. ruženca „ZA ŽIVOT a ZA POKOJ“

16. jún 2022 o 17:00

 

Modlitba sv. ruženca „ZA ŽIVOT a ZA POKOJ“
na Rybnom nám. pred Trojičným stĺpom v Bratislave.

Modlitba sv. ruženca „ZA ŽIVOT a ZA POKOJ“

9. jún o 17:00 hod.

 

Modlitba sv. ruženca „ZA ŽIVOT a ZA POKOJ“
na Rybnom nám. pred Trojičným stĺpom v Bratislave.

"Ostrihom, kardinál Rudnay" - vlastivedný výlet

12. jún 2022.

 

Vlastivedný a pútnický výlet k hrobu kardinála Rudnaya do Ostrihomu – veľkého podporovateľa a člena Slovenského učeného tovarišstva.

Sympózium: SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO

4. jún 2022

 

Sympózium: SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO
pri príležitosti 230. výročia jeho založenia

Modlitba sv. ruženca „ZA ŽIVOT a ZA POKOJ“

2. jún 2022 o 17:00

 

Modlitba sv. ruženca „ZA ŽIVOT a ZA POKOJ“
na Rybnom nám. pred Trojičným stĺpom v Bratislave.

Protest proti oživovaniu ducha maďarského iredentizmu

Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga

 

V Slovenskej republike žial pozorujeme v poslednom období aktivizáciu ducha šovinizmu, ktorý ničí vzájomné slovensko – maďarské vzťahy, postráda elementárnu úctu k slovenskej štátnosti, bez zábran prekračuje hranu zákona. Preto reagujeme nasledovným protestom.