• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Modlitba sv.ruženca každý štvrtok o 17:00

Modlitba sv.ruženca každý štvrtok o 17:00

Prečo modlitba a prečo modlitba za život a pokoj?

Modlitba je vyjadrením živého vzťahu kresťana s Bohom a zároveň neviditeľným spojivom, ktorý zjednocuje komunitu veriacich navzájom. Modlitba je aj dýchaním duše a príležitosťou na každodennú konverziu mysle a srdca.

Prečo modlitba za život?  Lebo život je primárne precíznym Božím darom a veľkou hodnotou. Tam, kde je život je aj duch Boha Stvoriteľa a pečať jeho lásky. Ľudský život je z tohto pohľadu posvätný. Kto ničí život v materskom lone, ničí samotnú posvätnosť ľudského bytia a prieči sa Božej vôli. Život je ľudským právom akcentujúcim pravdu o Bohu a človeku, ktorý je Božím obrazom. Na strane druhej je ľudský život jedinečnou príležitosťou sebarealizácie vo svete, putovaním v perspektíve spásy a večného života. V neposlednom rade je život na zemi skúškou v láske.

Prečo modlitba za pokoj? Lebo pokoj je nielen Božím darom, ale aj ľudskou kondíciou, aby mohli ľudia a národy žiť v slobode, v pravde a láske. Toto sú tri piliere pokoja, ktorého predpokladom je spravodlivosť prihliadajúca na ľudskú dôstojnosť. Aj preto vyžaduje pokoj enormnú silu a formáciu svedomia k zodpovednosti a k solidarite cez nespočetné, no každodenné malé skutky. Aj modlitbová iniciatíva občianskeho združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI je súčasťou takýchto malých skutkov lásky za život a pokoj.

 

V prípade zmeny bude informácia uverejnená tu na stránke.