• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Reakcia na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Reakcia na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Občianske združenie
SLOVENSKÍ KATOLÍCI
Staromestská 6/D
811 03 Bratislava

                                                                                                           V Bratislave 6. 11. 2022

Vec: Otvorený list o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI

 

Vážená pani prezidentka, vážený pán premiér, vážený pán predseda parlamentu, vážený minister vnútra, vážený policajný prezident,

My slovenskí katolíci si považujeme za povinnosť reagovať na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v súvislosti s interným obežníkom, ktorý napísal kňazom svojej arcidiecézy, za ktorú je ako pastier Kristovej Cirkvi zodpovedný pred Bohom. Nepomýlil sa, keď napísal, že naše slovenské rodiny ohrozuje morálny chaos, ktorý má osobitne vážny dopad na deti a aj mladých ľudí. V našej rozdelenej spoločnosti sa v poslednej dobe kopia problémy jeden za druhým. Tragické zabitie piatich mladých ľudí na Zochovej ulici nezodpovedným opitým šoférom, o ktorom naše médiá temer nepíšu, takže ich rodiny v tichosti nesú svoju osobnú bolesť nad stratou svojich detí. Na strane druhej ďalšie tragické zabitie dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici z komunity LGBTIQ+, ktoré vyvolali obrovskú vlnu protestov a už aj útokov na cirkevných predstaviteľov a kresťanov, ktorým neváhali dokonca za to pripísať zodpovednosť. Zamyslíme sa však objektívne a v pravde porozmýšľajme, či tu možno hovoriť o rovnakej ľútosti nad stratou ľudských životov. V posledných dňoch bol zasa študent strednej školy v Novákoch so sekerou v ruke pripravený zabíjať.

My kresťania nie sme nepriateľmi človeka, teda „homofóbmi“. Naopak, máme radi ľudí a rešpektujeme ľudskú dôstojnosť každej osoby stvorenej na „obraz Boží“ a necítime nenávisť voči nikomu. Nespravodlivosť a bezprávie zverujeme tomu, kto je Pánom tohto krásneho sveta, ale raz na konci vekov bude aj spravodlivým sudcom. Iba On vie s absolútnou istotou, kto je nevinný a kto vinný, resp. kto nesie akú mieru viny. Sv. Ján evanjelista opísal udalosť stretnutia Pána Ježiša so ženou, ktorú zákonníci a farizeji pristihli pri cudzoložstve a priviedli ju k Ježišovi so zvedavosťou, čo na to povie. Ježiš sa vzpriamil a povedal im: „Kto z Vás je bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Ona odpovedala. Nik, Pane. A Ježiš jej povedal. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehreš!“ (Porov. Jn 8, 7- 11).

Otázka viny má mnoho rozmerov: Možno ju posudzovať právne i politicky. Jej najhlbší rozmer je možné pochopiť iba vo svetle teologického a duchovného poznania, keď na úsvite ľudských dejín prví ľudia podľahli pokušeniu – byť ako Boh – a svojou neposlušnosťou voči svojmu Stvoriteľovi uvrhli svet do disharmónie a nespravodlivosti. Každé zlo má odvtedy rovnaký rukopis pýchy a namyslenosti. Človek sa stavia na úroveň Boha a sám chce rozhodovať, čo je dobré a zlé, na základe toho, ako sa mu to páči, ako mu to chutí alebo ako sa mu to hodí. A nikto ho nesmie za to kritizovať a nedajbože napomínať.

K tragickej udalosti na Zámockej ulici v Bratislave sa v týchto dňoch vyjadrujú početní ústavní činitelia (premiér, ex-ministerka spravodlivosti, poslanci z tzv. progresívneho tábora). Bolo by to legitímne, keby hovorili s úctou a bázňou k človeku, k životu, k pravde, v snahe prejaviť sústrasť žialiacim a uzmieriť rozdelenú spoločnosť. Namiesto toho je verejný priestor plný ďalekosiahlych a zovšeobecňujúcich výrokov, ktoré zneužívajú ľudské tragédie na politizáciu a ideologizáciu káuz, predbiehajú ich vyšetrenie sine ira et studio a ľahkovážne operujú kategóriami úmyslov a viny, akoby boli excelentnými odborníkmi v oblasti morálnej teológie a neomylnými sudcami nad ľudskými svedomiami. Namiesto upokojenia sa tak živí nepokoj a stierajú jasné kategórie.

Pán arcibiskup Mons. Ján Orosch nepolarizuje spoločnosť a správne napísal, že Pán Ježiš odpúšťal hriešnikom, ale ich upozornil na hriech a na potrebu nápravy. Toto sa vzťahuje na nás všetkých, lebo všetci sme hriešni a navyše nepoznáme ani deň, ani hodinu, kedy si nás Pán Boh povolá a budeme konfrontovaní s pravdou.

Žiadame preto pani prezidentku, pána predsedu vlády, ministra vnútra, aby konali podľa svedomia a v pravde, čo v praxi znamená uplatňovať rovnaký meter voči všetkým občanom Slovenskej republiky. Pána policajného prezidenta a novinárov žiadame, aby si uvedomili, že svojimi úvahami a unáhlenými vyhláseniami, ktoré sú veľmi často ďaleko od pravdy, manipulujú mienku občanov. Na strane druhej si vážime stanovisko pána predsedu parlamentu, ktorým na facebooku kritizoval neadekvátne moralizovanie policajného zboru.

V závere nášho listu dovoľujeme si Vám poukázať na vážne ohrozenia demokracie, akým je zavádzanie novodobej sofistikovanej cenzúry, likvidácia webových stránok, či postihovanie autorov textov pod rúškom „akejsi jedinej pravdy“. V pravých demokraciách by sa malo s nepravdivými názormi, tvrdeniami a správami polemizovať a vyvracať ich  argumentami. V žiadnom prípade však nemožno zakazovať ľuďom slobodne myslieť, hovoriť a písať, alebo konať proti svojmu svedomiu, ako sme tu už mali v smutných rokoch komunistickej diktatúry 20. storočia, keď za názory občanov trestali. A boli to práve dedovia, či pradedovia niektorých dnešných progresívnych politikov.

S úctivým pozdravom
 

za Občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI:

1. Mgr. Miroslav Vetrík, historik a teológ, predseda združenia
2. Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD, profesorka morálnej teológie
3. Prof. Dr. Phil. Emília Hrabovec, historička
4. PhDr. Marián Servátka, CSc., veľvyslanec
5. Ing. Marián Tkáč, PhD., bývalý predseda Matice slovenskej a viceguvernér NBS, publicista, ekonóm 
6. Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga, publicista, teológ, manažér
7. Ing. Viliam Oberhauser, CSc., exminister vlády SR a štatutár združenia Kresťania pre zdravý vidiek
8. Prof. MUDr. Štefan Hrušovský CSc., Dr. SVS, lekár, vysokoškolský pedagóg a predseda združenia Rastic
9. Martin Fusek, finančný konzultant, podnikateľ
10. Ing. Vanda Rybanská, katolícka aktivistka
11. Martin Rajňák, analytik
12. Patrik Mikula,
13. JUDr. Lucia Žužová, Milujúca náruč, n.o.
14. Mgr. Anton Čulen, teológ, publicista  
15. PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda
16. Róbert Wéber, podnikateľ
17. Ing. Darina Beťková
18. Viliam Balšan, dôchodca
19. Mgr. Marta Moysová
20. Ing. Mária Kotris
21. Ing. Mária Jancová,
22. Jarmila Banárová
23. Jozef Banár 
24. Barbora Torti van den Brink
25. Kristína Giocondo
26. Juraj Hradský, spisovateľ, publicista
27. Daniela Ustupská
28. Ing. Stanislav Dinuš
29. Ing. Júlia Dinušová
30. Katarína Kováčová, prekladateľka
31. Dáša Lúčna, učiteľka
32. Mgr. Eva Bystrická
33. Mária Švecová, dôchodkyňa
34. PaedDr. Jana Blublová
35. Ing. Róbert Prášil
36. Ľuba Kozlová
37. Ivan Vojtaššák
38. Vlado Gregor, spisovateľ a publicista
39. Ing. Mgr. Mária Hojsíková
40. Eva Zelenayová, publicistka
41. Mgr. Miroslav Bartoš, audiovizuálny producent
42. RNDr. Andrej Trnovec
43. Miroslav Faktor
44. Mgr. Zuzana Jurkemiková, teológ
45. Ing. Mgr. Jozef Javorka, analytik FS
46. Ing. Jozef Sásik, katolícky politológ
47. Prof. Dr. Jozef Rydlo
48. ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz

K listu sa pridáva i Združenie slovenskej inteligencie
49. Ing. Branislav Čech – predseda združenia

K podpore tranvskému arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi sa pridávajú:
50. Jozef Jurišta
51. Monika Bačová
52. Jana Mikešková
53. Jana Mahdonová
54. Dušan Briestenský
55. Eva Hrablíková
56. Margita Lányiová
57. Viera Kralová
58. Janka Bakošová-Kurtulíková
59. Paulina Hanaková
60. Iveta Vasilišinová
61. Stanislava Stanková
62. Blanka Belanská
63. Ludovit Fintor
64. Anna Gilaniková
65. Mária Demová
66. Luboš Belopotočan
67. Viera Pivarníková
68. Magda Magdaléna
69. Danka Marhefková
70. Janka Labašková
71. Anna Lešková
72. Tibor Spišák
73. Hanny Berlin
74. Michal Mydlárik
75. Mária Janičková
76. František Engel
77. Richard Wagner
78. Janka Martiniaková
79. Fero Verčimák
80. Hellga Hurajtová
81. Ľubomír Groman
82. Marta Martinčíková
83. Ján Černý
84. Anna Pozdechová
85. Ondrej Varga
86. Milka Polkova Žáková
87. Renáta Kopasová
88. Pavla Hitková
89. Peter Zak
90. Katarína Hlbocká
91. Daniela Zemanová
92. Karin Litavska
93. Jozef Scherer
94. Eva Novosadová
95. Jozef Ludovit Ugorcak
96. Jonatan Kopecky
97. Peter Molnar
98. Zuzana Bačová
99. Martina Rosinova
100. Peter Haulik
101. Dana Kukurová
102. Stanislav Kozina
103. František-Pavol Hunka
104. Anna Polačeková
105. Bronislava Hlohovska
106. Radovan Gunár
107. Mirka Stefanova
108. Iva Wurschnerová
109. Emilia Rudinska
110. Daniela Záhradníková
111. František Strhák
112. Mária Urmiská
113. Božena Lehocká
114. Vladimír Ferus
115. Doc. PhDr. Helena Kuberová PhD.
116. Eva Singovszka
117. Ján Konkoľ
118. Milan Hoštacký
119. Mária Pástorova
120. Miroslav Briatka
121. Olga Paukova
122. Viera Baleková
123. Stanislav Balek
124. Lubomir Dinga
125. Erika Boberová
126. Emília Frolová
127. Helena Drugdova
128. Magda Hajdukova
129. Vojtech Ivanovič 
130. Jozef Kremnicky
131. Ana Zaujecová
132. Jana Fajkošová
133. Mária Pagáčová
134. Marianna Moysova
135. Pavel Pavlásek
136. Zuzana Otenova
137. Lucia Abelová
138. Helena a Jozef Stankovci
140. Mária Dánaiová
141. Ján Chovan
142. Matúš Imrich
143. Monika Madleňáková
144. Otilia Sáričková
145. Miroslav Camber
146. Jaroslav Svoboda
147. Jaroslava Ugroczýová
148. Ľubomír Kundra
149. Róbert OdRobika Mačej
150. Jozef Jac
151. Jozef Žatkuľák
152. Jozef Činčila
153. Iveta Činčilová
154. Jolka Palencsarová
155. Zuzana Machovcová
156. Erik Sotak
157. Jozef Hanc
158. Mária Murdziková
159. Katarína Gašpieriková
160. Jožka Lajčáková
161. Martina Kmošová
162. Mária Talpasova
163. Ján Syrovatka
164. Zuzana Csadiova
165. Konc Rudolf
166. Štefka Mičencová
167. Marek Elias
168. Anna Tomasova
169. Paulina Ďuričová
170. Silvia Kardosova
171. Viera Muckova
172. Magdaléna Bielová
173. Anna Pichonska
174. Dagmar Onderova
175. Jolana Cizikova
176. Eva Hodorova
177. Robert Binda
178. Katarína Svetlošáková Bošanová
179. Anna Janor
180. Jarmila a Daniel Mikula
182. Milan Tvrdý
183. Mária Smrekova Haladejová
184. Janka Macúšová
185. Vlado Cernaj
186. Elena Macková
187. Stanislav Drobný
188. Martina Királyová
189. Mária Kasanova
190. Veronika Kovalovská
191. Daniela Tollarovičová
192. Ing. Monika Školnová, projektantka
193. Lucia Hanesova Servova
194. Patrik Zaujec
195. Jaroslav Adamec
196. Dagmar Adamcová
197. MUDr. Viera Sabuchová
198. Ing. Ján Sabucha
199. Bohuslav Frolo
200. Želmíra Pacholská
201. Štefánia Koričarová
202. Marta Gejdošová
203. Mgr. Vlastimil Mačička, odborný garant KC
204. Marián Šulec
205. Marianna Vašková
206. Ivana Chalupcová
207. Ľubomír M. Urbančok, katolícky kňaz
208. MUDr. Kornélia Van der Worp
209. Lucia Hanesova Servová
210. Michal Servansky
211. Ján Kukuča
212. Mária Horňáková
213. Peter Selecký
214. Peter Herceg
215. Mária Magdalena
216. Berry Hay
217. Tomáš Mária Varga
219. Olga Krchniaková
220. Tomáš Rosenberg
221. Andrea Hajduková
222. Katarína Lofflerová
223. Oľga Moncoľová
224. Viera Mazanová
225. Miloš Kopaničák
226. Martin Spišiak
227. Sylvia Huntosová
228. Anton Selecký, publicista
229. Ing. Gabriel Smatana
230. Mgr. Miriam Timková
231. Terezia Soloninková
232. Radoslav Babjarčík, Zamoysky inštitút, N.O.
233. Mária Stieranková
234. Vladimír Sopko
235. Daniela Kubová
236. Amália Chrenková
237. Ľubomíra Praženková
238. Majo Aneta
239. Martin Lebek
240. Mgr. František Skovajsa, historik
241. Andrea Šulíková
242. Barbora Šišková Janíčková
243. Peter Pavol Jurík
244. Zlatica Koščová
245. Štefan Bobák
246. Ľudovít Svocák s rodinou
247. Jarmila Točíková
248. Mgr. Ladislav Bulla, právnik
249. Ing. Marta Bullová, ekonómka
250. Mária Osuská, technička
251. Martin Lacko
252. Zuzana Dašková
253. Robert Václav, technik
254. Irena Václavová
255. Viliam Václav, podnikateľ
256. Lýdia Václavová
257. Andrea Kramorišová
258. Ing. Jaroslav Kramoriš, IT manager
259. Bc. Dominika Kramorišová
260. Magdaléna Poloňová
261. Erika Slezáková, študentka
262. Diana Sovičová
263. Dagmar Tkáčová Vanečková, redaktorka a moderátorka
264. PhDr. Ján Hnilica, dôchodca
265. Šebastián Košút, katolícky kňaz
266. PhDr. Daniela Suchá, kulturologička
267. Prof. Eva Fordinálová, literárna historička a poetka
268. RNDr. Janka Javorová, virologička
269. Hanka Baranová, dôchodkyňa
270. Jozef Baran, dôchodca
271. Margita Pásztorová, dôchodkyňa
272. Alexander Staník, katolícky kňaz
273. Doc. MUDr. Juraj Fillo, lekár
274. Mária Sluková
275. Lucia Demovičová
276. Mária Ballova
277. Marta Blašková
278. Emília Filipová
279. Mária Hodulíková
280. Ingrid Kalixová
281. Ján Hustava
282. Alena Bartekova
283.Karol Lajcha
284. Mária Gumanová
285. Toni Vojtek
286. Eva Opinová
287. Ing. Alena Vallová
288. Mgr. Rudolf Zelenay, spisovateľ a veľvyslanec
289. Richard Krištofovič
290. Magdalena Slukova Kopčova
291. Jozef Vrbiniak
292. Miloš Pinčák
293. Stanislav Gallik
294. Lenka Sabolová
295. Zlata Hrotek
296. Rudi Gomboš
297. Eva Kršáková
298. Ivan Kučera
299. Martin Krchnavy
300. Zuzana Tekeľová
301. Pavel Eiben, dôchodca
302. Darina Eibenová, dôchodkyňa
303. Jozef Zavarský, alias Teofil Klas, básnik, novinár a prekladateľ
304. Marcel Metes
305. Jana Martinková
306. Evka Banyiova
307. Anna Beliančinová
308. Alžbeta Szenasiová
309. Anna Ďuračková
310. Ing. Stanislav Májek, architkt
311. Mgr. Martin Čepček, poslanec NR SR
312. Anna Peskova
313. Romana Mičíková
314. Juraj Sottnik
315. Petra Sottnikova
316. Prof. František Vnuk, historik
317. Tomáš Macák, stavebný technik
318. Mgr. Mária Ferková
319. Ing. Mgr. Peter Ferko
320. Ing. Marián Paroha, programátor
321. Vladimír Palov, pedagóg
322. Terézia Janovecová, zdravotná laborantka 
323. Mgr. Dobromil Zifčák, PhD., katolícky kňaz
324. Danka Židová
325. Juraj Vohnout
326. Janka Pilarčíková
327. Zuzana Lašová
328. Štefan Ulrich
329. Beata Adamjakova
330. Irma-Mária Danieliszová
331. Emilia Kukucikova
332. P. Marián Richard Jombik
333. Peter Pavel Valtoš, Praem. 
334. doc. PharmDr. Lýdia Bezáková, CSc.
335. Emília Pribelová
336. Jozefína Ščepanová
337. JUDr. Peter Dráš
338. Hedviga Drášová
339. Gabriel Fraňo
340. Bilek Silvia
341. Ingrid Mária Kristová
342. RNDr. Jana Malová
343. Andrejka Ábelová
344. Jozef Mikuš, zakladateľ rodinného vinársko-vinohradníckeh podniku v Doľanoch
345. Ján Veselovský
346. Stanislav Stanek, štátny úradník
347. JUDr. Jana Staneková, právnička
348. Agnesa Macáková, dôchodkyňa
349. RNDr. Štefan Suchý, informátor
350. Imrich Revák, katolícky kňaz
351. Tibor Doboly, dôchodca
352. Ľubica Dobolyová, dôchodkyňa
353. Mgr. Jana Slobodníková, ambasádorka
354. Mgr. Hana Valúchová, magistra farmácie
355. Denisa Ackermanová, sekretárka
356. Vít Moravčík, údržbár
357. MUDr. Natália Grausová, bývalá poslankyňa NR SR