• Úvod >
  • Aktivity a stanoviská

Výzva vedeniu KDH

Výzva vedeniu KDH

                                                                                                V Bratislave, 5. októbra 2023

Drahí priatelia - členovia KDH,

Dovoľte nám, členom a sympatizantom Občianskeho združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI osloviť Vás práve v týchto povolebných dňoch. S potešením sme prijali Váš výsledok v predčasných parlamentných voľbách 2023. Nie málo našich členov a sympatizantov Vám odovzdalo svoj hlas. Myslíme si, že 8 rokov bola dostatočne dlhá doba, aby si strana KDH uvedomila, akú politiku od KDH jej voliči očakávajú. To znamená skutočnú kresťanskú, bez kľučkovania, zahmlievania a už vôbec nie politiku akceptujúcu ideológiu gender LGBTIQ+.

Sme presvedčení, že ste sa za 8 rokov poučili a preto nás veľmi prekvapilo „vajatanie“ zo strany pána predsedu Milana Majerského a pohrávanie sa s myšlienkou na koalíciu s neprijateľnou protikresťanskou stranou PS. Všimli sme si, že po voľbách sa všetky médiá sústreďujú len na vyjadrenia jedného kandidáta za KDH, pána Františka Mikloška, ktorý už viackrát svojimi vyjadreniami a postojmi kresťanov sklamal. Jeho vyhlásenia, že si vie predstaviť len koalíciu s PS, sú absurdné a nepochopiteľné. A tak sa oprávnene pýtame: je on ešte naozaj kresťan? Ďalšou vecou „bijúcou do očí“ je fakt, že nikto z členov KDH (možno ešte okrem pána predsedu Majerského) nedostáva v mainstreamových médiách priestor. Všetky mainstreamové média nám tvrdia že všetko môže rozhodnúť strana Hlas SD a jeho predseda Peter Pelegrini, ale to je lož. V skutočnosti o všetkom môžete rozhodnúť Vy, priatelia v KDH. V týchto chvíľach sa máte možnosť osvedčiť ako tí, ktorí môžu rozhodnúť o tom, kto právoplatne zostaví a povedie náš slovenský národ a občanov našej vlasti po týchto voľbách!

Priatelia a bratia v Ježišovi Kristovi, vyzývame Vás a zároveň povzbudzujeme, aby ste sa jasne postavili proti Vašej možnej koalícií s PS a SaS. Len tak viete potvrdiť svoje úprimné kresťanské zmýšľanie a postoj. Na Vašej strane je zodpovednosť za to, kto bude v novej vláde.

KDH má dnes jedinečnú príležitosť ukázať svojim voličom, že sa za 8 rokov zmenilo v skutočné kresťanské hnutie, ktoré si váži „hlas a prianie kresťanov“, ktorí sa angažujú za evanjeliové posolstvo a chcú prežiť svoj život v súlade s Božími prikázaniami. Toto od Vás slovenskí katolíci a aj kresťania všeobecne oprávnene očakávajú. Nechceme lavírovanie, ale jasný postoj! Veríme, že KDH si zobralo k srdcu aj posledný pastiersky list biskupov Slovenska, kde nám otcovia biskupi píšu: „Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú ideologickú kolonizáciu, to znamená, že súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie“. Veríme že si slová otcov biskupov zoberiete k srdcu a veríme, že v krátkom čase dáte pre všetkých (a nielen kresťanov) vyhlásenie, v ktorom upokojíte situáciu na Slovensku, lebo slovenský národ si to zaslúži. Sme presvedčení, že rozvážne a triezvo zvážite, kto vám v minulosti pomohol presadiť hodnotové otázky a už navždy zavrhnete zvrátené predstavy niektorých pseudo-kresťanov o možnej spolupráci so stranami, ktoré sú svojou podstatou vyslovene protikresťanské.

Veríme, že vypočujete hlas kresťanov, ktorí v žiadnom prípade nechcú, aby sa KDH čo i len pohrávalo s myšlienkou spojenia s PS a SaS. Aj preto s veľkou obavou, no zatiaľ aj s nádejou, sledujeme, ako sa v konečnom výsledku KDH zachová.

Úprimne sa modlíme za nás všetkých, aby dobrotivý Boh nedovolil víťazstvo moci zla, ktoré sliedi a hľadá možnosti ako rozvrátiť – v týchto posledných povolebných dňoch – naše Slovensko, teda krajinu, ktorú sme dostali od Boha. Žiadame Vás, aby ste boli múdri, ostražití a rozvážni, lebo ide o mnoho, o naše správne smerovanie do budúcnosti, ako aj o našu „religióznu podstatu“, ktorou potvrdzujeme, že sme naďalej a trvalo verní odkazu svätých solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda. Nech Vám vo Vašom správnom rozhodovaní Pán Boh pomáha a Duch Svätý nech Vás vedie svojím svetlom k múdremu rozhodnutiu.

 

Za občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI

Mgr. Miroslav Vetrík
Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
Martin Fusek
Ing. Patrik Mikula
Anton Selecký
Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga
Ing. Mgr. Jozef Javorka
Ing. Mária Jancová
Ing. Marián Tkáč, PhD. 
ThDr. Ján Košiar
Ľubomíra Praženková
Ing. Róbert Prášil
Mgr. Ján Kšiňan
Ing. Ingrid Mária Kristová
Ing. Branislav Vích
Mgr. Oľga Víchová
Ing. Jana Blahová
Ing. Vanda Rybanská
Mgr. Zuzana Jurkemiková
Jozefa Košková
Ing. Martin Rajňak
Ing. Viliam Oberhauser, CSc.