Otvorený list o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI katolíckym biskupom

Vaše excelencie, páni biskupi!                                          

Je prejavom lásky odporúčať alebo nútiť očkovať experimentálnymi vakcínami, ktoré sú vo fáze testovania, pri ktorých nikto nevie, aké budú mať bezprostredné i ďalekosiahle účinky?
Alebo je prejavom lásky odporúčať testovanie vakcínami, ktoré boli vyvíjané a testované na bunkových líniách zo zavraždených, t.j. z potratených detí? Ak nie je nijaké iné riešenie ako odvrátiť túto smrteľnú infekciu SARS-COV 2, tak prečo sa 99% nakazených z ej vyliečilo? Ja som jeden z nich.
Vieme veľmi dobre, že sú hlásené desaťtisíce prípadov nežiaducich účinkov očkovania a boli potvrdené i mnohé úmrtia. Zoberiete si to na svoje svedomie a budete znášať škody za 
nežiaduce následky očkovania? Ak je to také bezpečné, prečo potom samotní výrobcovia vakcín odmietajú prevziať takúto zodpovednosť? Asi by nedosiahli miliardové zisky, ktoré aktuálne potvrdzujú.
Nie som proti očkovaniu ako takému. Som za očkovanie preverenými a bezpečnými vakcínami. A ak také momentálne chýbajú, tak potom sa o to intenzívnejšie treba venovať liečeniu.

Prečo v médiách nedostávajú priestor lekári, ktorí sú úspešní pri liečení COVID-19? Prečo sa chorí nevedia dovolať svojim ambulantným lekárom? Prečo nie sú dostupné lieky? Dnes veľmi dobre vieme, že ani očkovanie nie je 100%. Mnohí zaočkovaní roznášajú infekciu, majú ťažký priebeh choroby a sú i prípady úmrtí. 
Z morálneho hľadiska vieme, že na odporúčanie len dobrý úmysel nestačí. Cesta do pekla je vydláždená práve dobrými úmyslami. Odporúčať by preto mali odborníci, v tomto prípade lekári. Nie politici, herci alebo cirkevní predstavení. Odporúčanie musí mať objektívny podklad. Nemôže byť postavené na lekároch, ktorí sú priamo alebo cez rodinných príslušníkov na výplatných páskach farmaceutických firiem.

Nikdy som nikomu neodporúčal, či sa má alebo nemá zaočkovať. 
Nikdy som nikoho neodsudzoval, že sa dal alebo nedal zaočkovať. 
Rešpektujem slobodu každého. Toto rozhodnutie si musí urobiť každý sám. A preto odmietam praktiky segregovania ľudí na privilegovaných zaočkovaných a na neočkovaných, ktorí sú obmedzovaní v slobode a právach. Z pohľadu infekcie rozlišujem ľudí na chorých, ktorí sa majú izolovať a liečiť, a zdravých, u ktorých sa má posilňovať Bohom daná prirodzená imunita.

Viem, že nám obyčajným katolíkom neodpovedáte, ale aj tak Vám posielam tento list, aby ste hlboko zvážili podobné výzvy, lebo tým ovplyvňujete slobodu rozhodovania sa. Ste to Vy biskupi, ktorí by ste mali na prvom mieste ísť príkladom a rešpektovať výhradu vo svedomí. Zdá sa, že Vy ale o nás vôbec nestojíte, ale ste unanime a unisono zjednotení s vládou, ktorá v súčasnosti zavádza totalitné praktiky kolektívnej prezumpcie viny, na základe ktorej sú zdraví nezaočkovaní obmedzovaní vo svojich právach a slobodách a spomedzi nich zdraví nezaočkovaní veriaci sú vykázaní zo slávenia bohoslužieb.

Všetci sa budeme zodpovedať pred Pánom Bohom a tí, ktorí dostali viac talentov, od tých sa bude i viac vyžadovať, ale to Vy zaiste veľmi dobre viete.

 

S úctou a v modlitbách

Mgr. Miroslav Vetrík
Predseda správnej rady
Občianskeho združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI

V Bratislave, 21.11.2021 na sviatok Krista Kráľa