Reakcia o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI na intoleranciu a útoky progresívnych liberálov na festivale Pohoda

Otvorený list o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI ako reakcia na intoleranciu a útoky progresívnych liberálov na festivale Pohoda

My slovenskí katolíci, ktorí tvoríme bezmála 60 % občanov Slovenska, chceme týmto otvoreným listom vyjadriť svoju nespokojnosť s rozpínavosťou tzv. progresívnych liberálov, ktorí na festivale Pohoda slovne a nekultivovaným spôsobom atakovali pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy prof. ThDr. Jozefa Haľka, PhD.

Rozdelenia, ktoré v posledných rokoch prežívame v dôsledku pandémie nielen v Európe, ale aj na Slovensku, sú v súčasnosti citeľné na každom kroku. V Európskej únii a so súhlasom Bruselu má vo všetkom hlavné slovo menšina, ktorej požiadavky sú v spoločnosti nedotknuteľné, a väčšina občanov má ich požiadavky iba mlčky a bez komentárov tolerovať. Toto je vraj vrchol demokracie. Z pohľadu racionálne zmýšľajúcich ľudí sú tieto skutočnosti veľkým paradoxom, pretože vo volebnom systéme všeobecne, či už v národných parlamentoch alebo v Európskom parlamente, sa vyžaduje väčšinové hlasovanie. No v občianskom živote v súčasnosti je na prvom mieste menšina. Toto je deformovaná sloboda, ktorej dominuje subkultúra a intolerancia.

My kresťania nie sme netolerantní a takto sa, samozrejme, nesprával ani pomocný biskup na festivale. Ako netolerantní sa ukázali tí, v ktorých správaní sa ozvalo zlo a arogancia. Týchto mladých ľudí je nám úprimne ľúto, lebo okrem hlučnej zábavy a oplzlých slov nevedia, že existujú hodnoty, ktoré čas nemôže zničiť.

Ostáva nám len veriť, že sa spamätajú a uvedomia si, že všetko je len dočasu a iba skutky lásky ostávajú, a to aj vtedy, keď nás už na svete nebude. Boh je Pánom dejín, sveta i večnosti, ku ktorej sa všetci blížime. Navyše je zarážajúce mlčanie pani prezidentky, inak citlivej na prejavy intolerancie, ktorá sa na festivale zúčastnila, i ospravedlnenie hlavného manažéra festivalu pána Kaščáka, ktorý sa vlastne ospravedlnil za to, že prof. ThDr. Haľko, PhD., svojou prítomnosťou vyrušil niektorých účastníkov v ich neviazanej zábave.

Bratislava, 15. júl 2022

Za členov združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI:
Mgr. Miroslav Vetrík
Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
Ing. Martin Fusek
Ing. Vanda Rybanská
Prof. Dr. Jozef Rydlo
JUDr. Lucia Žužová
PhDr. Marián Servátka CSc.
PaedDr. Jana Blublová

Juraj Hradský
Ing. Mgr. Jozef Javorka
Ing. Martin Rajňák
Viliam Balšan
ThDr. Ján Košiar
Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga

Ing. Marián Tkáč, PhD. 
Mgr. Bc. Martin Komár
Ing. Mária Hojsiková
Ing. Júlia Dinušová
Ing. Stanislav Dinuš
Ing. Dalibor Ardamica
Ing. Martin Jakubec
Ing.Viliam Oberhauser, CSc.
Andrea Šulíková
Anna Čechová
Mgr. Elena Šubjaková
Emília Pribelová
Mgr. Matúš Hagara

Dp. Jozef Fekete
Mgr. Zuzana Jurkemíková