Viera

O Kristovi Kráľovi
29.11.2023

O Kristovi Kráľovi

Encyklika ctihodného pápeža Pia XI. Quas Primas (1925)

 

"Nebude žiadnej nádeje na trvalý mier medzi národmi, kým každý jeden jednotlivec i celé štáty budú odmietať poddať sa panstvu nášho Spasiteľa."

Čo je špecifické, hodnotné a krásne v Katolíckej Cirkvi?
03.09.2023

Čo je špecifické, hodnotné a krásne v Katolíckej Cirkvi?

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

V kontexte 21. storočia, keď kresťania znova prežívajú ťažké časy, sa chceme v predkladanej štúdii zamyslieť nad veľkou hodnotou nadprirodzenej viery a tiež poukázať na to, čo je v katolíckej cirkvi krásne.

Morálne cnosti v kontexte sv. Tomáša Akvinského
03.09.2023

Morálne cnosti v kontexte sv. Tomáša Akvinského

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

 

Morálne cnosti zapadajú do mozaiky kresťanstvá ako vzácne drahokamy. Udržujú a verifikujú živosť viery a heroickosť kresťanov prostredníctvom dobrých skutkov.  

Morálna skúsenosť a kríza humanizmu
03.09.2023

Morálna skúsenosť a kríza humanizmu

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. 

 

Špecifikom postmoderných ľudí, keďže sa nezaujímajú príliš o formáciu svedomia, je fakt, že sú náchylní uveriť komukoľvek a čomukoľvek, aj nevzdelaným, neskúseným, alebo aj amorálnym ľuďom. Je to dôsledok pokrivenia pravdy, naivnosti, poverčivosti, ale aj klamstiev a hoaxov. A keďže metafyzické otázky netrápia ľudí 21. storočia a ani si ich nekladú, fascinujú ich predovšetkým „nové tváre“, o ktorých nič nevedia. Mnohí sa dokonca hrdia tým, že sú „zástancami zmeny“ a je im jedno akej.